O metodě

Co znamená zkratka EFT, jak metoda  vznikla, jak se do Čech dostala, kde najdete další informace

EFT - Emotional  Freedom Techniques – technika emoční svobody. Američan Dr. Callahan si dotvořil metodu svého kolegy, který používal metodu TFT – terapii myšlenkového pole. Do Čech ji pak z dovezla paní Zdena Katayama z Japonska.

První vyléčená klientka byla paní, která měla fobii z vody a definovala „strach v žaludku“- poťukávala si na toto místo a opakovala stále strach v žaludku. 

Teorie metody – příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému.

Co to je tělesný energetický systém – je dostupný na energetických drahách (čínská medicína je nazývá meridiány), opírají se o něj metody jako akupunktura, akupresura,  je to spojnice mezi psychikou a tělem, tedy je to vodítko k psychosomatickým problémům.

Jak může dojít k poruše v energetickém systému – Většinou v dětství , žádné dítě nemá dokonalého rodiče, některé situace může vnímat jako trauma, vytvoří si mechanismus, jak příští takovou situaci přežít, aby znova trauma neprožívalo. Dítě musí za každou cenu přežít ve své rodině, nemá kam utéct, proto si vytváří obranné mechanismy – tzv. autopiloty, které ho pak řídí po celý život.

Jak EFT pomáhá – je to kombinace poťukávání na určité body, které jsou na energetických drahách a vět, které směřují ke konkrétnosti, obecné věty nepomáhají. Kouč vede klienta otázkami.  Odťukávají se všechny aspekty problému až do okamžiku, kdy klient necítí bolest ani žádnou emoci vztahující se k problému. Nezjišťují se příčiny problémů, jen co je nepříjemné. Poťukáváním se obnoví tok energie v energetickém systému. Rozhovor s ťukáním se dá kdykoliv přerušit nebo ukončit, nemá to žádné následky.  

Na co je tato metoda vhodná –  problémy , které nejsou čistě fyzické (vymknutý kotník) ani čistě psychické (psychiatrická diagnóza), stále se opakují, prostě jsou „uloženy v hlavě“ .

 • strachy a fobie
 • fyzické bolesti a problémy (problém může být zapomenutý program bolesti)
 • dětské problémy
 • vztahové problémy
 • stres, úzkost, panika, deprese  - Klient s antidepresivy je ale méně citlivý ke svým emocím, terapie je delší. Snadněji se řeší úzkosti po určité zlomové události. 
 • výkonnost, práce, finance (i např. problém s autoritami, nízké ohodnocení atd.)
 • traumata (4-6 sezení)
 • chronické nemoci
 • závislosti - přejídání, kouření, alkohol – ne závislost na tvrdých drogách
 • nízké sebevědomí
 • zvířata – práce s páníčkem i zvířetem (problematické chování i zdravotní problémy)

 

Jak dlouho komzultace trvá  - asi hodinu, maximálně hodinu a půl, vyřešená témata pak „dojíždí“, klient si uvědomí změny i do 14 dnů, pak se rozhoduje, jestli ještě něco zbývá a jestli chce pokračovat.

Poznámka pro lidi, kteří mají lékařem stanovenou diagnózu.  Po zpracování tématu, které vedlo k nemoci,  tělo někdy potřebuje delší dobu na zpracování, někdy je výsledek okamžitý. Rozhodně se nedoporučuje ihned vysazovat prášky, pouze po konzultaci s lékařem, až si tělo samo řekne - to se týká hlavně těžkých chronických záležitostí.